Historie

První zmínky, týkající se alespoň okrajově našeho oddílu, se vztahují k letům ještě před 2.světovou válkou. Od roku 1938 až do počátku války působila na našem hřišti dělnická tělovýchovná jednota Rudá hvězda – „DTJ RH Beroun“.

Během 2. světové války byl založen „SK Závodí“. Tento sportovní klub působil na našem hřišti do padesátých let, kdy na jejich počátku byla jeho činnost zakončena sloučením s ČSTV a převedena pod sportovní oddíl „Český Lev Beroun“.

Až do roku 1969 se téměř nic nedělo. Až v lednu roku 1969 byla z rekreační jedenáctky ROH v závodě Berounských eternitových závodů ustavena „TJ Eternit Beroun-Závodí“. Do soutěže vstoupila na podzim téhož roku a začala hrát III. třídu. Mezi zakládající členy patří: Jiří Sinkule, který byl 7 let předsedou jednoty (1969-1974), dále Vladimír Seeman, Karel Pokorný a další. Toto mužstvo bylo v brzké době posíleno z řad hráčů Cementáren Beroun. K největším úspěchům tělovýchovné jednoty patří bezesporu účast v krajské I.B třídě, a to v 70. letech a na počátku let 80-tých.

Ruku v ruce se změnami prostředí a okolí, ve kterých jsme působili, měnila se také naše TJ. Společně se změnou názvu našeho hlavního sponzora, se měnil také náš název. Z „TJ Eternit Beroun Závodí“ na „TJ Beronit Beroun“ a dále na „SK Cembrit Beroun – Závodí“. Tento název užíváme v současné době. Za celou dobu trvání fotbalu na Závodí se u nás vystřídala spousta hráčů, několik trenérů a řada funkcionářů. Mezi nejdéle působící předsedy patří Miroslav Špička (1976-1991), Martin Liška (1999-2006), Roman Kubát (1991-1998) a již zmiňovaný Jiří Sinkule (1969-1974).